Algemene voorwaarden

 1. Leaders in Progress is een brand name van Leaders in Finance.
 2. Door het gebruik van deze website Leaders in Progress aanvaardt de Gebruiker de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker zal bij het raadplegen en gebruiken van de Content en bij het gebruiken van Widgets, Gadgets en andere onderdelen van de website deze gebruiksvoorwaarden in acht nemen. 
 3. Onderstaande termen zijn als volgt gedefinieerd:
  1. LiF: Leaders in Finance B.V., kantoorhoudende in Driebergen-Rijsenburg
  2. Content: al het op de website gepubliceerde tekst-, beeld- en geluidmateriaal, inclusief vormgeving, merken, namen, reclame en software. Content, of een deel daarvan, kan ook door LiF worden verspreid via de geëigende podcast distributiekanalen.
  3. Gebruiker: een ieder die toegang tot de Content zoekt of verkrijgt of die naar de Content verwijst door het gebruik van hyperlinks, embedding of anderszins
  4. Widgets en Gadgets: door LiF op de website geplaatste of te plaatsen interactieve elementen waarmee de website kan communiceren met de website van de gebruiker en die voor dat doel op de website van de gebruiker kunnen worden opgenomen
 4. Het is niet toegestaan de Content geautomatiseerd te raadplegen of te analyseren door het inzetten van robots, scripts, spiders of anderszins. De Content mag uitsluitend worden geraadpleegd door normaal browserbezoek via de pagina’s van de website.
 5. Indien een (hyper)link naar de website wordt gemaakt, dient deze rechtstreeks te leiden naar de betreffende websitepagina’s. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor door hem gemaakte verwijzingen naar de Content en de website, voor het verkrijgen van mogelijk vereiste toestemming van derden en voor de context waarin verwijzingen plaatsvinden en vrijwaart LiF ter zake van het voorgaande.
 6. De Gebruiker zal geen Content wijzigen, bewerken, herpubliceren, overnemen of opnemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst. De Gebruiker zal geen beveiligingen of andere technische maatregelen van de website beschadigen, omzeilen, verwijderen of vernietigen.
 7. Het embedden van Content, Widgets en/of Gadgets is uitsluitend toegestaan ter bevordering van bezoek door andere gebruikers aan de website of de podcasts van LiF. De Gebruiker zal mogelijke embedding op eerste verzoek van LiF ongedaan maken.
 8. De Content, Widgets en Gadgets van de website zullen door de Gebruiker uitsluitend voor persoonlijke, en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Onder gebruik voor commerciële doeleinden wordt in dit verband onder meer verstaan: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang; content aggregation door systematische verwijzing; het toevoegen van reclame-uitingen of logo’s; het creëren van afgeleide diensten; het verkopen, verhuren, in (sub)licentie geven of leasen van enig deel van de Content of de website.
 9. De Gebruiker zal geen reputationele schade toebrengen aan de Content, bijvoorbeeld door deze in verband te brengen of te combineren met illegaal, hinderlijk, aanstootgevend, beledigend, discriminerend, lasterlijk of bedreigend  materiaal.
 10. LiF heeft de (intellectuele) eigendomsrechten inzake de volledige Content en vormgeving van de website en deze rechten worden door de Gebruiker erkend en gerespecteerd. Verveelvoudiging en openbaarmaking is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LiF niet toegestaan, behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden.
 11. LiF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de Content, de website en/of de (on)bereikbaarheid van de website. Het voorgaande geldt eveneens voor content en websites van derden waarnaar deze website verwijst of die naar deze website verwijzen.
 12. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen in verband met de website, de Content en deze gebruiksvoorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Recente reacties

  Categorieën

  Door deze site te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van cookies. Meer informatie

  Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

  Sluiten